BBAE

(Updated: 27/9/19) Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2019/2020)

 
Picture of Tuan Nguyen
(Updated: 27/9/19) Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2019/2020)
by Tuan Nguyen - Friday, 27 September 2019, 8:52 AM
 

Yêu cầu tất cả các sinh viên đọc kỹ lưu ý dưới thời khóa biểu.

Để download, click chuột phải > chọn "save this image as"