BBAE

[i2] Danh sách phòng thi Tin học đại cương

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Danh sách phòng thi Tin học đại cương
by Tuan Nguyen - Thursday, 3 October 2019, 11:44 PM
 

Các sinh viên BBAE i2 download file đính kèm để xem chi tiết phòng thi kết thúc học phần môn Tin học đại cương.

Chúc tất cả các em làm bài tốt!