BBAE

[i2] [Business English 1] Lịch học bù!

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] [Business English 1] Lịch học bù!
by Tuan Nguyen - Monday, 7 October 2019, 10:06 AM
 

Lớp i2A:
  • Tiết sáng thứ 5 tuần trước - 3/10 (lớp cô Oanh) sẽ học bù vào sáng mai - 8/10 (7:50 - 12:00) tại D2-203. Ngày thứ 5 tuần này (10/10) lớp cô Oanh vẫn học bình thường.
  • Tiết sáng thứ 2 tuần tới 14/10 (lớp cô Hương Sơn) sẽ nghỉ và học bù và sáng thứ 3 (15/10) tại D2-201.
Lớp i2B:
  • Tiết sáng thứ 5 tuần trước - 3/10 (lớp cô Hương Sơn) sẽ học bù vào sáng mai - 8/10 (7:50 - 12:00) tại D2-201. Ngày thứ 5 tuần này (10/10) lớp cô Hương Sơn vẫn học bình thường.