BBAE

[i2A] Thông báo học bù Business English 1

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2A] Thông báo học bù Business English 1
by Tuan Nguyen - Friday, 11 October 2019, 4:50 PM
 

Buổi học lớp cô Oanh thứ 3 vừa rồi sẽ học bù vào sáng thứ 2 (14/10) 7:50 - 12:00.

Giảng đường: D2 - 204.


Trân trọng thông báo!