BBAE

[i2] Thông báo nộp sổ Đoàn và Đoàn phí

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Thông báo nộp sổ Đoàn và Đoàn phí
by Tuan Nguyen - Saturday, 12 October 2019, 10:11 AM
 

Các sinh viên BBAE i2 nộp sổ Đoàn và tiền Đoàn phí 100k cho các thầy/cô chủ nhiệm lớp.

Hạn nộp: 17:00 ngày thứ 4 (16/10/2019)

Trân trọng thông báo!