BBAE

[i2A] Thông báo học bù Business English 1

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2A] Thông báo học bù Business English 1
by Tuan Nguyen - Wednesday, 16 October 2019, 11:25 AM
 

Do giảng viên có việc đột xuất, buổi học lớp cô Oanh thứ 5 (17/10) sẽ chuyển sang sẽ học bù vào sáng thứ 3 (22/10) 7:50 - 12:00.

Giảng đường: D2 - 204.


Trân trọng thông báo!