BBAE

[i2A] Thông báo học bù lớp SS

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2A] Thông báo học bù lớp SS
by Tuan Nguyen - Thursday, 24 October 2019, 2:40 PM
 

Lớp SS của cô Giang ngày 25/10 sẽ nghỉ do giảng viên có việc bận đột xuất. Lớp học bù sẽ được tổ chức vào chiều thứ 4 (30/10) từ 13:30 đến 17:00.

Giảng đường sẽ được thông báo sau.

Trân trọng!