BBAE

[i1], [i2]: Đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1], [i2]: Đăng ký Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020
by Tuan Nguyen - Thursday, 24 October 2019, 2:43 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên về việc đăng ký đề xuất Đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2019-2020 như sau:

1. Nội dung Kế hoạch Tổ chức triển khai Giải thưởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân - Vietcombank năm học 2019-2020" do Trường ĐH.KTQD tổ chức: Link vào website NEU

2. Mẫu đơn đề xuất đề tài: Sinh viên tải file word đính kèm.

3. Deadline: 30/11/2019, sinh viên email cho cô Hồ Hoàng Lan: ho.lan@isneu.org