BBAE

[i2] Thông báo trả thẻ bảo hiểm y tế

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Thông báo trả thẻ bảo hiểm y tế
by Tuan Nguyen - Thursday, 31 October 2019, 6:08 PM
 

Các sinh viên BBAE i2 có tên trong danh sách đính kèm vui lòng lên phòng 305, nhà A1 để nhận thẻ BHYT.

Thời hạn trả thẻ: trước 17:00 ngày thứ 2, 4/11/2019.