BBAE

[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 5 tuần học.

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 5 tuần học.
by Tuan Nguyen - Tuesday, 5 November 2019, 4:52 PM
 

Các sinh viên i2 và các sinh viên i1 học ghép các môn học của học kỳ thứ nhất có thể kiểm tra tình hình chuyên cần của mình trong file đính kèm.

Có một số lưu ý như sau:

  • Riêng môn Business English 1 sẽ tính chi tiết theo số tiết học thay vì buổi học như các môn học còn lại.
  • Các môn học Triết và Kỹ năng mềm (SS) do bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với các môn học còn lại nên hiện dữ liệu điểm danh chỉ ghi nhận đến hết 4 buổi học đầu tiên.
  • Sinh viên nghỉ học quá 20% tổng thời lượng của môn học sẽ có khả năng KHÔNG được tham dự bài đánh giá kết thúc học phần.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về info.bbae@isneu.org với tiêu đề "Thắc mắc Attendance môn học X" (X là môn học cần thắc mắc)