BBAE

[i1] Thông báo đóng học phí học lại

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] Thông báo đóng học phí học lại
by Tuan Nguyen - Thursday, 7 November 2019, 5:23 PM
 

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo cho các sinh viên năm thứ 2, chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE i1) về việc nộp học phí học lại đối với các học phần thuộc học kỳ thứ nhất.

Số tiền phải nộp:

STT

Học phần

Ngôn ngữ giảng dạy

Số tín chỉ

Số tiền học lại phải nộp

1

Triết học

Tiếng Việt

3

1.770.000 đ

2

Đại cương Văn hoá Việt Nam

Tiếng Việt

3

1.770.000 đ

3

Kỹ năng mềm trong kinh doanh

Tiếng Việt

3

1.770.000 đ

4

Đại cương Khiêu vũ thể thao

Tiếng Việt

3

1.770.000 đ

5

Tiếng Anh kinh doanh 1

Lớp ngoại ngữ

7

6.160.000 đ

Các sinh viên BBAE i1 hiện đang theo học ghép các môn học của học kỳ thứ nhất vui lòng tải file đính kèm để nắm được thông tin chi tiết về học phí học lại; đồng thời, căn cứ vào các môn học đã đăng ký / được sắp xếp học ghép để tính được tổng số tiền học phí học lại có nghĩa vụ phải hoàn thành.

Phương thức nộp:

Sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Số tài khoản: 03501016688989
  • Tại ngân hàng: Thương mại cổ phần Hàng Hải Nam Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản:

Mã số sinh viên - Mã lớp - Họ tên sinh viên - Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh - Học phí học lại học kỳ thứ nhất.

Thời hạn nộp học phí học lại: đến hết ngày thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2019

Sau khi nộp học phí học lại, sinh viên gửi lại bản sao phiếu thu / giấy chuyển tiền cho Viện Đào tạo quốc tế (phòng 1410, tầng 14, nhà A1, ĐH KTQD) hoặc qua email: hocphi.isme@isneu.org trước 17 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về email của chương trình: info.bbae@isneu.org 

Trân trọng thông báo!