BBAE

[i2B] Thông báo học bù Listening/Speaking

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2B] Thông báo học bù Listening/Speaking
by Tuan Nguyen - Monday, 11 November 2019, 4:53 PM
 

Lớp học Listening / Speaking của thầy Dylan lớp 2B, do hụt 1 tiết học so với thời gian biểu kể từ đầu kỳ, nên sẽ học bù thêm 3 buổi (mỗi buổi 4 tiết) vào các ngày thứ 3 (12/11, 19/11 và 26/11).

Giờ học: từ 7:50 - 11:10

Địa điểm: Giảng đường D2, phòng 201.

Trân trọng thông báo!