BBAE

[i1] Thông báo học bù lớp BDM 1 (cập nhật 16:10, 14/11/19)

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] Thông báo học bù lớp BDM 1 (cập nhật 16:10, 14/11/19)
by Tuan Nguyen - Thursday, 14 November 2019, 4:11 PM
 

Do giảng viên có việc bận, buổi học BDM 1 ngày 15/11 sẽ nghỉ. Hiện tại, lớp BDM 1 đã chậm hơn 2 buổi so với kế hoạch học tập nên Chương trình sẽ bố trí 2 buổi học bù vào các thời gian như sau:

  • Ngày 25/11, 13:30 - 17:00, bù cho lớp ngày 8/11
  • Ngày 2/12, 13:30 - 17:00, bù cho lớp ngày 15/11

Lưu ý: 

  • Các buổi học còn lại của môn học, ngày 29/11 và 6/12 lớp vẫn học theo thời khóa biểu bình thường.
  • Giảng đường cho các buổi học bù: D2 - 504 (cập nhật)