BBAE

[i1, i2] Thông báo họp cán bộ lớp

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1, i2] Thông báo họp cán bộ lớp
by Tuan Nguyen - Thursday, 14 November 2019, 3:53 PM
 

Buổi họp cán bộ lớp, Chương trình BBAE sẽ tiến hành vào thời gian sau giờ học ca sáng ngày thứ 2 (18/11).

Địa điểm: phòng 305, tầng 3 nhà A1.

Để chuẩn bị cho buổi họp, yêu cầu mỗi thành viên thuộc ban đại diện của cả 3 lớp chuẩn bị 1 bản báo cáo công việc viết tay nêu lên những đóng góp và những hạn chế của bản thân trong vai trò cán bộ lớp trong học kỳ này.

Các thành viên tham gia buổi họp gồm có:

 1. Các thầy/cô chủ nhiệm các lớp BBAE i1, BBAE i2A và BBAE i2B: Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Giang Khánh Huyền
 2. Các thành viên ban đại diện lớp i1: Bùi Bích Ngọc, Nguyễn Linh Phương, Trần Xuân Giá, Lưu Hương Giang và Tô Bảo Kiên.
 3. Các thành viên ban đại diện lớp i2A: Nguyễn Khánh Toàn, Bùi Tuấn Thiện và Ngô Thị Kim Thư.
 4. Các thành viên ban đại diện lớp i2B: Hoàng Đức Hiếu, Hồ Đức Anh và Kiều Khánh Vy.
 5. Các thành viên khác thuộc 3 lớp (không cần chuẩn bị bản báo cáo) 

  • i1: Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Minh Nhật, Nguyễn Ngọc Huyền.
  • i2A: Trương Quỳnh Anh.
  • i2B: Nguyễn Thu Uyên.

Do tính chất bắt buộc, yêu cầu các sinh viên có tên nêu trên có mặt đầy đủ và đúng giờ.