BBAE

[i1, i2] Thông báo về BHYT năm 2020

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1, i2] Thông báo về BHYT năm 2020
by Tuan Nguyen - Monday, 18 November 2019, 6:05 PM
 

Tất cả các sinh viên BBAE vui lòng truy cập link thông báo về việc kê khai thông tin BHYT.

https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-trien-khai-bhyt-k58-59-60-va-ke-khai-bo-sung-thong-tin-sinh-vien-tren-he-thong-du-lieu-truc-tuyen?fbclid=IwAR2esnNh3xfkA_OwwW5NaP84DwyopWWRSkqwH5KkgNWzIDOP2B-3V69altQ

Đối với các sinh viên i2 (k61) nếu đã đóng tiền BHYT khi nhập học nhưng chưa được nhận thẻ BHYT vui lòng chờ nhận thẻ ở các đợt tiếp theo. Những sinh viên i2 (k61) đã có thông báo trả thẻ BHYT, yêu cầu nhanh chóng lên gặp cô Huyền (phòng 305, nhà A1) để nhận thẻ của mình.

Yêu cầu các sinh viên BBAE cả 2 khóa nghiêm túc thực hiện quy định về BHYT của trường.