BBAE

[i1] Lịch kết thúc học kỳ 1, năm học 2019/2020 (Cập nhật ngày 22/12/2019)

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] Lịch kết thúc học kỳ 1, năm học 2019/2020 (Cập nhật ngày 22/12/2019)
by Tuan Nguyen - Sunday, 22 December 2019, 9:27 AM
 

Các sinh viên BBAE i1 vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết lịch trình kết thúc các học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2019/2020.


Lưu ý:

  • Trong trường hợp có thay đổi về lịch thi, Chương trình sẽ thông báo chính thức qua kênh Moodle và group Facebook BBAE@NEU (nếu cần thiết). Do đó, yêu cầu sinh viên chủ động cập nhật thông tin.
  • Giảng đường và danh sách phòng thi cũng sẽ được cập nhật trong thời gian tới trên Moodle.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi email về: info.bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!