BBAE

[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 11 tuần học (cập nhật ngày 20/12/2019)

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 11 tuần học (cập nhật ngày 20/12/2019)
by Tuan Nguyen - Friday, 20 December 2019, 11:29 AM
 

Các sinh viên i2 và các sinh viên i1 học ghép các môn học của học kỳ thứ nhất có thể kiểm tra tình hình chuyên cần của mình trong các file đính kèm.

Có một số lưu ý như sau:

  • Riêng môn Business English 1 sẽ tính chi tiết theo số tiết học thay vì buổi học như các môn học còn lại.
  • Môn Triết học hiện 2 lớp đã học 10 buổi và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/12 (chi tiết về lịch học, sinh viên chủ động cập nhật trong mục thông báo lịch học 2 tuần cuối học kỳ)
  • (Đã cập nhật) Tình hình chuyên cần môn Đại cương về khiêu vũ thể thao sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
  • Sinh viên lưu ý việc cảnh báo chuyên cần theo 2 màu vàng và đỏ.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về info.bbae@isneu.org với tiêu đề "Thắc mắc Attendance môn học X" (X là môn học cần thắc mắc)