BBAE

[i2] Thông báo lịch học 2 tuần cuối học kỳ và lịch thi học kỳ 1

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Thông báo lịch học 2 tuần cuối học kỳ và lịch thi học kỳ 1
by Tuan Nguyen - Thursday, 19 December 2019, 10:19 PM
 

Các sinh viên BBAE i2 và các sinh viên BBAE i1 học ghép vui lòng tải file đính kèm để cập nhật lịch học trong 2 tuần cuối học kỳ và lịch thi chi tiết các học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Lưu ý về lịch học:

  • Môn Kỹ năng mềm và Đại cương văn hóa Việt Nam sẽ tiến hành các bài thuyết trình có chấm điểm theo nhóm.
  • Môn Triết học sẽ học ghép 2 lớp trong 2 tuần học cuối cùng.
  • Danh sách phòng thi và quy chế thi sẽ được cập nhật chi tiết qua Google Calendar của từng sinh viên.