BBAE

[i1] Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ hai

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ hai
by Tuan Nguyen - Thursday, 30 January 2020, 3:55 PM
 

Các sinh viên BBAE i1 vui lòng truy cập link google form tại đây để đăng ký nguyện vọng học lại và học cải thiện điểm đối với tất cả các học phần thuộc học kỳ thứ hai, chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE).

Lưu ý:

  • Sinh viên BBAE i1 căn cứ vào thời khóa biểu của cả 2 khóa đã thông báo và các công việc cá nhân ngoài lịch học chính thức của khóa 1 để chủ động đăng ký nguyện vọng học lại / học cải thiện các học phần thuộc học kỳ thứ hai một cách tối ưu.
  • Sử dụng account Google do Viện ĐTQT cấp để đăng ký nguyện vọng học lại / học cải thiện.
  • Hạn chót để sinh viên đăng ký nguyện vọng học lại / học cải thiện là 17h00 ngày Chủ nhật, 2/2/2020. Sau thời gian trên, đối với các sinh viên không thực hiện việc đăng ký nguyện vọng, Chương trình sẽ thực hiện việc xếp lớp dựa vào thời khóa biểu đã công bố và sinh viên sẽ không có quyền thay đổi giờ học mà Chương trình đã sắp xếp vì các lý do cá nhân.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về email info.bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!