BBAE

Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom

 
Picture of Tuan Nguyen
Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom
by Tuan Nguyen - Sunday, 8 March 2020, 7:02 PM
 

Gửi tất cả các sinh viên chương trình BBAE,


Do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh COVID 19, Trường ĐH KTQD đã phải bất khả kháng thu hồi quyết định về việc quay trở lại học tập trung từ ngày 9/3/2020. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học kỳ 2, năm học 2019-2020, Viện ĐTQT quyết định áp dụng việc sử dụng phần mềm Zoom để giảng dạy trực tuyến. Việc giảng dạy sẽ được áp dụng ngay từ tuần học 9/3/2020

Các sinh viên vui lòng download lịch giảng dạy trực tuyến và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Zoom trong file đính kèm.

Ngoài ra, các sinh viên cần lưu ý:
  • Khi đăng ký tài khoản, yêu cầu sinh viên sử dụng họ tên thật và email ISME để đăng ký. Sinh viên nào sử dụng email cá nhân cũng như họ tên không đúng quy định, sinh viên đó sẽ không được ghi nhận điểm chuyên cần trong quá trình học tập.
  • Sinh viên nên dùng laptop để sử dụng được đầy đủ các chức năng của ứng dụng. Việc sử dụng app trên điện thoại thông minh và Zoom trên nền trình duyệt sẽ bị giới hạn một số tính năng, có thể ảnh hưởng đến quá trình tham gia, đóng góp trong giờ học, qua đó, ảnh hưởng gián tiếp đến điểm chuyên cần của sinh viên.
  • Các thông tin (Meeting ID, mật khẩu để tham gia vào lớp học...), sinh viên cần theo dõi phần thông báo trên Moodle của từng môn học.
Đối với sinh viên BBAE i2:
Sinh viên cả 2 lớp i2A và i2B sẽ chỉ tham gia vào 1 lớp giảng trực tuyến duy nhất (theo thời khóa biểu đính kèm) đối với mỗi học phần, sẽ không thực hiện việc chia lớp

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email: info.bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: info.bbae@isneu.org