IBD - BTEC HND

V/v triển khai học online từ tuần 16/3/2020

 
Picture of chinh nguyen thuy
V/v triển khai học online từ tuần 16/3/2020
by chinh nguyen thuy - Saturday, 14 March 2020, 11:27 AM
 

Vì diễn biến của dịch viêm đường hô hấp Covid-19 rất phức tạp nên Trường ĐH.KTQD đã quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần (đến hết ngày 22/3/2020). Để đảm bảo việc dạy và học được thông suốt, đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên vì V.ĐTQT quyết định tất cả các chương trình đại học của Viện sẽ học và giảng on-line. Sinh viên xem TB qua link sau: http://moodle.isneu.edu.vn/mod/forum/discuss.php?d=1653

Để triển khai các lớp online thì sinh viên sẽ học tập theo TKB online mới. Lưu ý: TKB này chỉ áp dụng trong quá trình sinh viên không đến trường. Khi có TB quay lại học tập trung, sinh viên sẽ sử dụng TKB đã được cung cấp từ đầu học kỳ. Sinh viên xem TKB các lớp online tại file attached bên dưới. 

* Trong tuần học online đầu tiên (tuần tới, 16/3), có thể một số môn chưa triển khai làm online. Để biết chi tiết, sinh viên vào TB từng môn học trong Moodle để xem cụ thể. 

* Để sử dụng phần mềm Microsoft Teams (MT), sinh viên bắt buộc sử dụng email cho ĐH.KTQD cấp. Thông tin tài khoản của sinh viên như sau:

Email: MSSV@st.neu.edu.vn (vdu: sv có MSSV 1010001 thì email sẽ là 1010001@st.neu.edu.vn);
User log on name: MSSV (vdu: 1010001);
Password: IBDmssv@neu (vdu: IBD1010001@neu)

* Hướng dẫn sử dụng MT: https://www.youtube.com/watch?v=uvvT9r7AfaY  
Code cho sinh viên vào từng lớp sẽ được post trong Moodle của từng môn học.