BBAE

Chi tiết về việc giảng dạy kết hợp giữa 2 phần mềm Microsoft Teams và Zoom

 
Picture of Tuan Nguyen
Chi tiết về việc giảng dạy kết hợp giữa 2 phần mềm Microsoft Teams và Zoom
by Tuan Nguyen - Sunday, 15 March 2020, 1:43 PM
 

Gửi các sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh

Theo thông báo của Viện ĐTQT về việc triển khai công tác giảng dạy trực tuyến, các sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh BBAE cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Đối với sinh viên BBAE i1:

 • Tiếp tục áp dụng phần mềm Zoom trong giảng dạy trực tuyến đối với tất cả các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Riêng đối với môn Business Law, Chương trình sẽ đưa ra thông báo chi tiết trong thời gian sớm nhất.
 • Tạm thời chưa áp dụng phần mềm Microsoft Teams trong giảng dạy trực tuyến trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sinh viên cần chủ động làm quen với các tính năng của phần mềm.
 • Sinh viên BBAE i1 theo dõi lịch giảng dạy theo thời khóa biểu đính kèm.

Đối với sinh viên BBAE i2:

 • Tiếp tục áp dụng phần mềm Zoom trong giảng dạy trực tuyến đối với tất cả các học phần sau: Business Environment (BBE), Introduction to Calculus (Cal), Introductory Biology (Bio) và Introduction to Environment studies (Environment). Sinh viên sẽ KHÔNG thực hiện việc chia lớp đối với tất cả các học phần trên. Chi tiết về các thông tin đăng nhập vào buổi học, sinh viên kiểm tra tại thông báo trong Moodle của từng môn học.
 • Triển khai phần mềm Ms Teams trong giảng dạy trực tuyến đối với tất cả các giờ giảng thuộc học phần Business English 2 từ tuần học 16/3/2020. Sinh viên sẽ tham gia theo 02 lớp hành chính (BBAE i2A và BBAE i2B) đã được phân chia từ đầu khóa học.
 • Sinh viên theo dõi lịch giảng dạy trực tuyến trong file đính kèm.

Chi tiết về phần mềm Microsoft Teams:

 • Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản thư điện tử sinh viên neu (định dạng MSSV@st.neu.edu.vn) với mật khẩu đã được gửi tại buổi tập huấn phần mềm đầu khóa. Trong trường hợp cần cấp lại mật khẩu, sinh viên truy cập đường link sau và làm theo hướng dẫn tại đây
 • Sinh viên tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams
 • Nhằm đảm bảo tính bảo mật, Code đăng nhập vào các lớp sẽ được cán bộ Chương trình gửi trực tiếp qua thư điện tử ISME (@isneu.org) của sinh viên các lớp.

Lưu ý đối với tất cả các sinh viên 2 khóa:

 • Moodle vẫn được coi là nền tảng chính thức đối với công tác đào tạo của Chương trình. Mọi học liệu, thông báo trên Moodle của Chương trình và môn học sẽ được coi là thông tin chính thức cuối cùng.
 • Thư điện tử với tên miền "@isneu.org" vẫn được sử dụng là nền tảng thư điện tử chính thức của tất cả các sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh.
 • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi trực tiếp về hòm thư: info.bbae@isneu.org

Xin trân trọng thông báo!

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: info.bbae@isneu.org