IBD - BTEC HND

Kỷ luật sinh viên vì lỗi Cheating Turnitin, chương trình BTEC HND, kỳ 1 năm học 2019-2020

 
Picture of chinh nguyen thuy
Kỷ luật sinh viên vì lỗi Cheating Turnitin, chương trình BTEC HND, kỳ 1 năm học 2019-2020
by chinh nguyen thuy - Friday, 10 April 2020, 4:30 PM
 

-        Căn cứ vào Quy định đào tạo Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU số 884/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/8/2014;

-        Căn cứ vào kết quả kiểm tra tình hình làm và nộp bài của sinh viên chương trình
BTEC HND trong học kỳ I năm học 2019-2020;

-        Căn cứ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19;

-        Căn cứ theo Thông báo số 490/TB-ĐHKTQD ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19;


Hội đồng kỷ luật Viện Đào tạo Quốc tế đã tiến hành cuộc họp xét kỷ luật 19 sinh viên của chương trình Cử nhân Quốc tế, học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

Những sinh viên có tên trong danh sách đã vi phạm quy chế làm bài và nộp bài của chương trình, cụ thể như sau:

1.     Không tải bài làm của mình (ở dạng text) lên phần mềm Turnitin mà chụp lại bài làm dưới dạng hình ảnh và đưa lên hệ thống;

2.     Nộp bài làm lên Turnitin có nội dung khác so với bài nộp bản cứng cho giáo viên;

3.     Chèn ký tự vào đầu và cuối các chữ trong bài làm của mình rồi nộp lên Turnitin.

Hội đồng kỷ luật xét thấy các hành vi nêu trên nhằm mục đích tránh phần mềm Turnitin kiểm tra lỗi sao chép trong bài làm. Đại diện hội đồng đã có buổi họp với các sinh viên có tên trong danh sách vào ngày 23/03/2020 qua Microsoft Teams và các sinh viên đều đã thừa nhận lỗi của mình trong buổi họp. Căn cứ theo Quy chế đào tạo của chương trình, Hội đồng quyết định hình thức kỷ luật như sau:

Hội đồng quyết định xử phạt với hình thức phê bình và hủy bỏ kết quả học tập môn học sinh viên vi phạm quy chế. Sinh viên sẽ phải đăng ký học lại môn học này ở kỳ tiếp theo. Các sinh viên sẽ bị kỷ luật với mức tăng nặng nếu vi phạm lần tiếp theo với bất cứ môn nào và với bất cứ hình thức nào.

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

(đã ký)

TS. Đồng Xuân Đảm

(Danh sách sinh viên đính kèm)