BBAE

Lịch thi học kỳ (chính thức) - học kỳ 2, năm học 2019/2020

 
Picture of Tuan Nguyen
Lịch thi học kỳ (chính thức) - học kỳ 2, năm học 2019/2020
by Tuan Nguyen - Thursday, 18 June 2020, 6:52 PM
 

Các sinh viên BBAE vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết lịch thi kết thúc các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019/2020.

Lưu ý:

  • Trong trường hợp có thay đổi về lịch thi, Chương trình sẽ thông báo các kênh thông tin chính thức (Email, Google Calendar, Moodle...) hoặc group Facebook BBAE@NEU (nếu cần thiết). Do đó, yêu cầu sinh viên chủ động cập nhật thông tin.
  • Danh sách phòng thi cũng sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất qua Google calendar của từng sinh viên

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi email về: bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!