IBD - English

Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân

 
Picture of Trang Do Thi
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân
by Trang Do Thi - Friday, 12 June 2020, 9:46 AM
 

- Đối với sinh viên đã đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên lưu ý theo dõi danh sách lớp và lịch học trên Website của Viện. Lớp tiếng Anh cấp độ 3 sẽ bắt đầu vào tuần sau, thứ 2 ngày 15/6/2020.

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2, sinh viên cần liên hệ với chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.

- Các phương án về kế hoạch học tập: Sinh viên làm đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh đến tháng 10/2020 (Đơn gửi lên Viện trước 16h30 thứ 6, ngày 19/6/2020). Sinh viên có thể đăng ký học lại cấp độ 2 cùng khóa 16 mùa Thu (dự kiến lớp bắt đầu vào ngày 28/9/2020), hoặc nộp kết quả IELTS 6.0 trước 30/9/2020 để được xét vào học tiếng Anh cấp độ 4, hoặc nộp kết quả IELTS 7.0 trước ngày 21/8/2020 để được xét vào học giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên lưu ý, hết thời hạn bảo lưu, nếu sinh viên không quay trở lại chương trình để tiếp tục học tập, Nhà trường sẽ xem xét ra quyết định thôi học cho sinh viên.

Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân trong file đính kèm dưới đây