BBAE

Lịch thi phụ học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

 
Picture of Tuan Nguyen
Lịch thi phụ học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
by Tuan Nguyen - Monday, 13 July 2020, 10:12 AM
 

Các sinh viên BBAE đã đăng ký tham dự kỳ thi phụ để cải thiện điểm đối với các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019-2020 vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết lịch thi cụ thể

Lưu ý:

  • Trong trường hợp có thay đổi về lịch thi, phòng thi, Chương trình sẽ thông báo các kênh thông tin chính thức (Email, Google Calendar, Moodle...) hoặc group Facebook BBAE@NEU (nếu cần thiết). Do đó, yêu cầu sinh viên chủ động cập nhật thông tin.
  • Danh sách phòng thi cũng sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất qua Google calendar của từng sinh viên

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi email về: bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!