IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 10 Tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 10 Tuần học
by Trang Do Thi - Thursday, 30 July 2020, 9:44 AM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 10 tuần học trong file đính kèm dưới đây. Mọi thắc mắc liên quan sinh viên báo lại CNL trước ngày 4/8/2020

Trân trọng,