IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 6 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 6 tuần học
by Trang Do Thi - Thursday, 30 July 2020, 9:59 AM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa xuân sau 6 tuần học trong file đính kèm dưới đây. Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên lạc với CNL trước ngày 4/8/2020.

Trân trọng,