IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học
by Trang Do Thi - Wednesday, 19 August 2020, 9:07 AM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân sau 8 tuần học trong file đính kèm dưới đây. Mọi thắc mắc sinh viên báo lại CNL trước ngày 20/8/2020

Trân trọng,