IBD - BTEC HND

Kế hoạch mở các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND trong 2 năm học tới

 
Picture of chinh nguyen thuy
Kế hoạch mở các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND trong 2 năm học tới
by chinh nguyen thuy - Saturday, 22 August 2020, 10:24 PM
 

Viện ĐTQT xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về kế hoạch mở các lớp chuyên ngành, năm học 2020-2021 và 2021-2022 như sau:

1. 12 môn Core: kỳ này cũng có lớp, tùy theo số lượng sinh viên cần học của kỳ đó

2. Các môn thuộc chuyên ngành hẹp (HND pathway): 2 kỳ sẽ mở 1 lần, số lớp tùy sĩ số sinh viên đăng ký từng chuyên ngành hẹp.

Lưu ý kỳ này:

- Sinh viên kỳ 3, kỳ 4 BTEC: bắt buộc đăng ký 2 môn thuộc chuyên ngành hẹp mình đã chọn (và thêm các môn khác tùy tiến độ của sinh viên).

- Sinh viên kỳ 2 BTEC: sinh viên KHÔNG đăng ký các môn thuộc chuyên ngành hẹp ở kỳ 1 năm học 2020-2021. Sinh viên cần học 4 môn: MO, BL, IC, MSBP. 

- Sinh viên kỳ 1 BTEC: Viện sẽ xếp lớp cho sinh viên vào các môn BBE, MA, ME, HRM.

Sinh viên tải file "BTEC HND Schedule" dưới đây để xem kế hoạch cụ thể. Các số "1, 2, 3, 4...." thể hiện trong file là số lượng lớp dự kiến sẽ mở cho các kỳ.