BBAE

Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2020/2021)

 
Picture of Tuan Nguyen
Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE (Học kỳ 1 - 2020/2021)
by Tuan Nguyen - Monday, 31 August 2020, 5:11 PM
 

Các sinh viên BBAE i1 và i2 download thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 2020/2021 tại file đính kèm.

Sinh viên BBAE i1 có nguyện vọng học cải thiện hoặc bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 3, vui lòng đăng ký trước 17h00 ngày thứ 6, 28/6/2020 tại https://forms.gle/9k69fF6ZNSjbCJzS7

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org