IBD - BAIBM

Thông báo học phí Chương trình IBD@NEU, kỳ tháng 9/2020

 
Picture of Ha Nguyen Thai
Thông báo học phí Chương trình IBD@NEU, kỳ tháng 9/2020
by Ha Nguyen Thai - Wednesday, 16 September 2020, 2:41 PM
 

Sinh viên chương trình BAIBM lưu ý tải thông báo học phí trong file đính kèm và tuân thủ quy định của chương trình về thời hạn đóng học phí.