IBD - English

Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 1 khóa 16 Mùa Xuân ngày 26/9/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 1 khóa 16 Mùa Xuân ngày 26/9/2020
by Trang Do Thi - Monday, 28 September 2020, 3:33 PM
 

Lưu ý:

- Sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối TA cấp độ 3 lần 1 và sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 1 cần đăng ký thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 từ 8h30 đến 11h30, thứ 3 ngày 29/9/2020.

- Phí thi lại: 600.000 đồng. Sinh viên nộp tại P1410, tầng 14, tòa nhà A1, trường ĐH KTQD.

- Thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3: Dự kiến thi vào thứ 4, ngày 30/9/2020. Mọi thay đổi so với dự kiến sẽ được thông báo trên Website của Viện, qua hệ thống Moodle, và qua kênh thông tin của Chủ nhiệm lớp. Danh sách thi và thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Viện trước 18h00 thứ 3, 29/9/2020.

- Địa điểm thi: Nhà D2, ĐHKTQD.