IBD - English

Danh sách thi final lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 30/09/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi final lần 2 môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MX ngày 30/09/2020
by Trang Do Thi - Tuesday, 29 September 2020, 2:44 PM
 

*Lưu ý: Sinh viên chú ý đến đúng giờ, xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

Danh sách trong file đính kèm dưới đây.