IBD - English

Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 30/9/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Kết quả kỳ thi final môn Tiếng anh cấp độ 3 lần 2 khóa 16 Mùa Xuân ngày 30/9/2020
by Trang Do Thi - Friday, 2 October 2020, 11:30 AM
 

Sinh viên chú ý đọc kỹ lưu ý lịch trình học tập dưới đây:

1. Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 3, sinh viên có thể lựa chọn các phương án học tập sau:

- Sinh viên cần làm đơn bảo lưu kết quả học tập tiếng Anh cấp độ 2 đến tháng 3/2021 (Đơn gửi lên Viện, phòng 1409 trước 16h30 ngày 9/10/2020). Sinh viên có thể đăng ký học lại Level 3 cùng khóa 16 mùa Thu (lớp bắt đầu 4/1/2021); hoặc nộp kết quả IELTS 6.0 trước ngày 31/3/2021 để được xét vào học cấp độ 4; hoặc nộp kết quả IELTS 7.0 trước 31/12/2020 để được xem xét vào học giai đoạn chuyên ngành.

Viện khuyến khích Phụ huynh, sinh viên (đặc biệt là sinh viên đã bảo lưu đăng ký thi lại tiếng Anh cấp độ 3, hoặc đã học lại tiếng Anh cấp độ 3 nhưng chưa đạt yêu cầu) lên trực tiếp Ban điều hành chương trình, hoặc liên lạc trực tiếp với Chủ nhiệm lớp để được cán bộ tư vấn về việc lựa chọn các phương án học tập trong thời gian tới. Địa chỉ: Phòng 305, tầng 3, nhà A1, Viện ĐTQT, Trường ĐHKTQD.

2. Đối với sinh viên đã đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 3, sinh viên lưu ý:

- Theo dõi danh sách lớp và lịch học môn tiếng Anh cấp độ 4 vào thứ 7, 3/10/2020. Lớp tiếng Anh sẽ bắt đầu vào thứ 2, 5/10/2020.

- Theo dõi danh sách lớp và lịch học môn Basic Economics trên Website của Viện ĐTQT và qua hệ thống Moodle. Lớp Basic Economics sẽ bắt đầu vào tuần 5/10/2020.

Kết quả trong file đính kèm dưới đây