BBAE

Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 1 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ I

 
Picture of Tuan Nguyen
Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 1 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ I
by Tuan Nguyen - Monday, 2 November 2020, 5:09 PM
 

Các sinh viên BBAE i3 download thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 2020/2021 tại file đính kèm.

Sinh viên BBAE i1 và i2 có nguyện vọng học cải thiện hoặc bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ I, vui lòng đăng ký trước 17h00 ngày thứ 6, 6/11/2020 tại https://forms.gle/rMCJ3Q32GiT8fgLo9

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org