IBD - English

Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật sinh viên môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học
by Trang Do Thi - Tuesday, 10 November 2020, 4:23 PM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu sau 5 tuần học trong file đính kèm dưới đây. Sinh viên thắc mắc về số tiết nghỉ của mình gửi lại thông tin cho cán bộ CNL trước ngày 16/11/2020.


Trân trọng,