IBD - English

Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 14/11/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 14/11/2020
by Trang Do Thi - Friday, 13 November 2020, 9:24 AM
 

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 16 Mùa thu ngày 14/11/2020

Sinh viên chú ý theo dõi, đến đúng giờ thi xuất trình CMND hoặc Passport trước khi vào phòng thi!

Trân trọng,