BBAE

[i1, i2] - Lịch thi học kỳ 1, năm học 2020/2021

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1, i2] - Lịch thi học kỳ 1, năm học 2020/2021
by Tuan Nguyen - Wednesday, 25 November 2020, 2:55 PM
 

Các sinh viên BBAE i1 và i2 vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết lịch thi kết thúc các học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2020/2021

Lưu ý:

  • Trong trường hợp có thay đổi về lịch thi, Chương trình sẽ thông báo các kênh thông tin chính thức (Email, Google Calendar, Moodle...) hoặc group Facebook BBAE@NEU (nếu cần thiết). Do đó, yêu cầu sinh viên chủ động cập nhật thông tin.
  • Danh sách phòng thi cũng sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất qua Google calendar của từng sinh viên

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi email về: bbae@isneu.org

Trân trọng thông báo!