IBD - English

Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu ngày 28/11/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu ngày 28/11/2020
by Trang Do Thi - Wednesday, 2 December 2020, 4:31 PM
 

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 16 Mùa thu ngày 28/11/2020

Sinh viên chú ý theo dõi, đến đúng giờ thi xuất trình CMND hoặc Passport trước khi vào phòng thi!

Trân trọng,