BBAE

THÔNG BÁO V/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phục vụ cho việc đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên BBAE K60-61-62

 
Picture of Tuan Nguyen
THÔNG BÁO V/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phục vụ cho việc đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên BBAE K60-61-62
by Tuan Nguyen - Wednesday, 2 December 2020, 9:59 AM
 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phục vụ cho việc đổi điểm học phần Tiếng Anh cho sinh viên BBAE K60-61-62

 

            Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và tin học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ban Đào tạo Đại học – Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới tất cả các sinh viên có nguyện vọng thực hiện việc đổi điểm học phần Tiếng Anh 1 và 2 thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như sau:

·      Áp dụng việc đổi điểm học phần Tiếng Anh 1 và 2 theo bảng tại Phụ lục 1E đính kèm QĐ 785/QĐ-ĐHKTQD.

·      Phạm vi áp dụng: sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh Khóa 60, 61 và 62.

·      Sinh viên có nguyện vọng đổi điểm cần nộp lại bản sao (có công chứng không quá 6 tháng tính từ thời điểm ngày 1/12/2020) chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và mang theo bản gốc để đối chiếu trước 17 giờ chiều ngày thứ Hai, 7 tháng 12 năm 2020, gặp cô Nguyễn Giang Khánh Huyền, tại phòng 305, tầng 3, nhà A1, Đại học Kinh tế quốc dân. (Lưu ý: chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn tính từ thời điểm bắt đầu nhập học vào Chương trình.)

·      Sinh viên có thể thực hiện việc đổi điểm trong các đợt đổi điểm vào cuối mỗi học kỳ hàng năm theo thông báo chính thức từ Chương trình.

Sinh viên không hoàn thành yêu cầu nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đúng hạn nêu trên:

·      Đối với sinh viên K60 và 61, điểm của các học phần Tiếng Anh 1 và 2 vẫn sẽ được giữ nguyên theo kết quả thực tế lần học đầu tiên của 2 học phần này cho tới khi sinh viên thực hiện đổi điểm trong các đợt tiếp theo.

·      Đối với sinh viên K62, sinh viên được yêu cầu quay trở lại tham dự học tập trên lớp đầy đủ học phần Tiếng Anh 1 trong học kỳ này (sinh viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những giờ giảng đã bỏ lỡ tính từ đầu học kỳ).

 

 

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ