IBD - BTEC HND

Buổi trao đổi của Viện trưởng với sinh viên I14 mùa Thu, chương trình Quản trị Sự kiện (BAEM)

 
Picture of Ha Nguyen Thai
Buổi trao đổi của Viện trưởng với sinh viên I14 mùa Thu, chương trình Quản trị Sự kiện (BAEM)
by Ha Nguyen Thai - Tuesday, 22 December 2020, 3:52 PM
 

Gửi sinh viên I14 mùa Thu chương trình Cử nhân Quản trị Sự kiện (BAEM), 

Viện trưởng Viện ĐTQT, TS. Đồng Xuân Đảm sẽ có buổi trao đổi với sinh viên I14 mùa Thu đã lựa chọn chương trình Cử nhân Quản trị Sự kiện vào lúc 10.30, thứ 4, 23/12/2020 tại D2-404 về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai sau khi tốt nghiệp. Đây là cơ hội rất tốt để các em hiểu hơn về tình hình phát triển hiện tại cũng như trong tương lai của lĩnh vực này. 

Sinh viên I14 mùa Thu đã lựa chọn chương trình BAEM được yêu cầu tham gia đầy đủ để không bị bỏ lỡ những thông tin quan trọng xuyên suốt buổi trao đổi. 

Thầy Hà