IBD - English

Danh sách lớp, TKB lớp Tiếng anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Thu

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách lớp, TKB lớp Tiếng anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Thu
by Trang Do Thi - Thursday, 31 December 2020, 4:18 PM
 

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp tiếng anh cấp độ 3, khóa 16 Mùa Thu trong file đính kèm dưới đây. Sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng,