BBAE

[i1] [i2] Thời khóa biểu học kỳ 2 - 2020/2021 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 4

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] [i2] Thời khóa biểu học kỳ 2 - 2020/2021 và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 4
by Tuan Nguyen - Saturday, 13 March 2021, 11:36 AM
 

Các sinh viên BBAE i1 và i2 download thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2020/2021 tại file đính kèm.

Sinh viên BBAE i1 có nguyện vọng học cải thiện hoặc bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 4, vui lòng đăng ký trước 15h00 ngày thứ 6, 8/1/2021 tại https://forms.gle/fMCufdWbo5VnrCoLA 

Sinh viên sau khi thực hiện việc đăng ký học lại có thể lên lớp theo học như bình thường.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org

----
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT
International School of Management & Economics
National Economics University

Address: 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: info.bbae@isneu.org