IBD - English

Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MT sau 2 tuần học

 
Picture of Trang Do Thi
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 MT sau 2 tuần học
by Trang Do Thi - Monday, 18 January 2021, 10:22 AM
 

Viện ĐTQT thông báo tình hình kỷ luật các lớp tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu sau 02 tuần học trong file đính kèm dưới đây. Sinh viên chú ý theo dõi, mọi thắc mắc gửi tới CNL trước ngày 25/01/2021.

Trân trọng,