IBD - BTEC HND

Lịch Tập huấn chuyên ngành và Đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2020-2021

 
Picture of chinh nguyen thuy
Lịch Tập huấn chuyên ngành và Đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2020-2021
by chinh nguyen thuy - Friday, 22 January 2021, 10:47 AM
 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN NGÀNH

VÀ LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

CHƯƠNG TRÌNH BTEC HND

 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên trong chương trình BTEC HND về lịch Tập huấn chuyên ngành và Đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau:

Đối tượng 1:

Sinh viên đang học chương trình BTEC HND:

-          Sinh viên tự đăng ký môn học trên hệ thống phần mềm Unisoft.

-          Sinh viên Khóa 15 Mùa thu vừa kết thúc kỳ đầu chuyên ngành: sinh viên sẽ có buổi Tập huấn lần 2 diễn ra vào Thứ năm, 28/1/2021. Lịch và Nội dung cụ thể sẽ có trong thông báo riêng dành cho nhóm sinh viên này. 

-          Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2020-2021 sẽ vào tuần đầu tháng 2/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong tuần tới trên Moodle.

Đối tượng 2:

Sinh viên Khóa 16 Mùa xuân vừa kết thúc Level 4 tiếng Anh, đăng ký học ngành Quản trị Kinh doanh/ Quản trị Sự kiện/ Kinh doanh Quốc tế/ Kinh doanh & Marketing

-          Sinh viên không cần đăng ký môn học cho học kỳ đầu của giai đoạn chuyên ngành.

-          Chương trình sẽ quyết định các môn học cho học kỳ II năm học 2020 – 2021, dựa vào kết quả hoàn thành các môn Cơ sở (Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học).

-          Sinh viên không hoàn thành các môn học cơ sở chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở năm đầu tiên của giai đoạn chuyên ngành BTEC HND (hoặc cho đến khi hoàn thành xong các môn cơ sở, tùy theo thời hạn nào đến sớm hơn).

-          Viện sẽ tổ chức buổi Tập huấn chuyên ngành cho các sinh viên vào Thứ tư, 03/02/2021 từ 8.30 (địa điểm sẽ được thông báo sau).

* Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 sẽ bắt đầu từ 22/02/2021, trong đó thời gian giảng là đến 15/05/2021, thời gian thi và hoàn thành các môn học là đến cuối tháng 6/2021.

* Sinh viên có thể xem và tải Thời khóa biểu tại file bên dưới

Đề nghị các sinh viên chú ý theo dõi lịch học và thời khóa biểu để tham dự tập huấn và đăng ký môn học đúng hạn.