IBD - BAIBM

Thông báo học phí Chương trình IBD@NEU, kỳ tháng 2/2021

 
Picture of Ha Nguyen Thai
Thông báo học phí Chương trình IBD@NEU, kỳ tháng 2/2021
by Ha Nguyen Thai - Wednesday, 27 January 2021, 9:04 AM
 

Sinh viên chương trình BAIBM lưu ý tải thông báo học phí trong file đính kèm và tuân thủ quy định của chương trình về thời hạn đóng học phí.