IBD - BTEC HND

Form thay đổi đăng ký môn học và đăng ký học lại

 
Picture of chinh nguyen thuy
Form thay đổi đăng ký môn học và đăng ký học lại
by chinh nguyen thuy - Friday, 5 February 2021, 11:20 AM
 

Sinh viên sau khi đã hoàn thành đăng ký môn học lưu ý một số thông tin sau:

1. Nếu sinh viên có nguyện vọng thay đổi/ thêm/ rút bớt môn đăng ký thì cần điền vào form theo mẫu (được đính kèm bên dưới).

- Viện sẽ chỉ thay đổi ca học của sinh viên nếu sinh viên cần đăng ký thêm môn và ca học bị trùng. Các trường hợp đã đăng ký thành công và muốn đổi ca học thì Viện sẽ không chỉnh sửa. 

- Các lý do như trùng giờ làm thêm/ học thêm bên ngoài.... không được xem xét. Viện chỉ xem xét việc trùng lịch của sinh viên với các giờ học khác tại chương trình IBD.

- Sinh viên cần đăng ký thêm môn học lưu ý: ghi rõ 1) môn học; 2) lớp cả Lecture và Tutorial (ví dụ SFM (1) - SFM (1A)).

 2. Đăng ký học lại:

- Sinh viên cần tự đăng ký môn học trên Unisoft

- Sinh viên bắt buộc đăng nhập email Viện cấp và điền vào form online theo đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/125vx5njueAJBlTBDtabeJFTa97FANVnLAjVQlexUV-w/edit?usp=sharing

- Sinh viên đóng học phí học lại cùng các môn học mới. Phí học lại: 350.000 VNĐ/ tín chỉ

DEADLINE:

- Sinh viên email đơn thay đổi cho Ms. Chinh: nguyen.chinh@isneu.org. Thời hạn: 10h00 sáng thứ ba, 9/2/2021

- Form đăng ký học lại: mở đến 10h00 sáng thứ hai, 1/3/2021.

* Viện sẽ hoàn thành xử lý các đơn thay đổi đăng ký môn học 1 ngày trước khi học kỳ bắt đầu (21/2/2021). Sinh viên tự kiểm tra trên Unisoft để nắm được thông tin về môn học.