BBAE

[i3] Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 2 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 2/8

 
Picture of Tuan Nguyen
[i3] Thời khóa biểu chính thức chương trình BBAE Khóa 62 (Học kỳ 2 - 2020/2021) và Đăng ký học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 2/8
by Tuan Nguyen - Saturday, 13 March 2021, 11:34 AM
 

Các sinh viên BBAE i3 download thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2020/2021 tại file đính kèm.

Sinh viên BBAE i1 và i2 có nguyện vọng học cải thiện hoặc bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ 2/8, vui lòng đăng ký trước 17h00 ngày thứ 6, 19/2/2021 tại https://forms.gle/7S1u5SYX117B9tEw6

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về: bbae@isneu.org