IBD - BTEC HND

Hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu tài khoản email của NEU (để sử dụng MS Teams)

 
Picture of chinh nguyen thuy
Hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu tài khoản email của NEU (để sử dụng MS Teams)
by chinh nguyen thuy - Wednesday, 17 February 2021, 5:34 PM
 

Để chuẩn bị cho việc dạy và học online trong tình hình dịch bệnh, sinh viên cần phải kiểm tra lại tài khoản MS. Teams. Trường hợp sinh viên nào quên mật khẩu cũ và muốn xin cấp lại mật khẩu mới thì cần theo hướng dẫn sau. 

1/ Đối với sinh viên các khóa đã có TK M.Teams từ các kỳ trước (từ kỳ 1 năm 2020-2021 về trước) cần làm theo hướng dẫn như trong link sau:

2/ Đối với sinh viên mới được cấp TK M.Teams từ kỳ học này (kỳ 2 năm học 2020-2021) Viện đã tiến hành đăng ký thêm email phụ (email của Viện ĐTQT cấp) cho sinh viên và như vậy sinh viên có thể dùng email phụ này để reset password. Mọi người tham khảo tài liệu đính kèm hoặc tải tài liệu hướng dẫn trong link sau: